Jak u nás probíhá vstupní vyšetření a dentální hygiena

1. Po příchodu pacient vyplní anamnestický dotazník a provede se jeho registrace.

2. Následně absolvuje základní vstupní vyšetření dutiny ústní zrakem a sondou a dělí ošetřujícímu své konkrétní obtíže a požadavky.

3. Následně je zhotoven panoramatický rentgen, který ukáže celkový stav zubů a kosti.

Panoramatický rentgen

4. Ten je doplněn o intraorálního rentgenu, díky kterému diagnostikujeme všechny kazy, a to i ty počínající, které se nachází v mezizubních prostorách a pod již existujícími plombami nebo korunkami.

Intraorální rentgen

5. Zhotovení fotodokumentace stavu pacienta na počátku léčby.

Počáteční stav

6. Vlastní dentální hygiena: odstranění zubního kamene, plaku, pigmentací (airflow – opískování) a jiných nečistot ze zubů, instruktáž čištění zubů a výběr vhodných pomůcek.

Indikace plaku pomocí barviva

 

Zuby bezprostředně po dentální hygieně

7. Sestavení vhodného individuálního léčebného plánu lékařem.